Олежка (olejka) wrote,
Олежка
olejka

Боярское программирование на C++

#define и and
#define и_мало_равно and_eq
#define основа asm
#define само auto
#define и_мало bitand
#define или_мало bitor
#define двояко bool
#define прѣрвати break
#define выборъ case
#define ловити catch

#define буквица char
#define классъ class
#define обратити compl
#define постоянно const
#define обратити_из_постоянного const_cast
#define продолжати continue
#define умолчати default
#define удалити delete
#define творити do
#define дробно_точно double
#define обратити_изъ_отчѣ dynamic_cast
#define иначѣ else
#define пѣрѣчислити enum
#define запрѣтити_умолчаниѣ explicit
#define дать_узрѣти export
#define зримо_извнѣ extern
#define ложно false
#define дробно float
#define для for
#define другъ friend
#define пѣрѣйти goto
#define ѣжѣли if
#define включѣно inline
#define цѣло int
#define длинно long
#define обратити_в_нѣпостоянно mutable
#define площадь namespace
#define ново new
#define нѣ not
#define нѣ_равно not_eq
#define управитѣль operator
#define или or
#define или_равно or_eq
#define лично private
#define лично_и_дитям protected
#define общѣ public
#define рѣгистръ register
#define обратити_ворога reinterpret_cast
#define вѣрнути return
#define кратко short
#define знаково signed
#define размѣръ sizeof
#define ѣдино static
#define обратити_из_другого static_cast
#define структура struct
#define избирати switch
#define образѣцъ template
#define сѣй this
#define особливо throw
#define истино true
#define провѣряти try
#define объявити typedef
#define типъ typeid
#define имя_типа typename
#define ѣдиняшѣ union
#define бѣззнаково unsigned
#define использовати using
#define мнимо virtual
#define нѣпонятно void
#define ѣдинолично volatile
#define широка_буквица wchar_t
#define пока while
#define либо xor
#define либо_равно xor_eq

ПРИМЕР:

// Боярский языг.cpp : Defines the entry point for the console application. // // Не догадались, как избавиться от этих некрасивых инклудов :) #include "stdafx.h" #include <iostream> использовати площадь какобычно аминь1 наместе двояко провѣрятичегоглаголют молчаливо кагбе     ѣжѣли получалка.сломалася молчаливо тогдауж     кагбе       молвити "Не лепо молвишь, барин!" аминь1       возвѣрнути нуль спасихоспади1     ага     возвѣрнути один аминь1 ага цѣло голова(цѣло количество_указов, глаголют указы[]) кагбе   дваждыточно первыйсундук, второйсундук, отвѣт аминь1   буквица знако спасихоспади1   творити   кагбе     молвити "молви первый цифирь, барин: " аминь1     получити первыйсундук аминь1     ѣжѣли провѣрятичегоглаголют молчаливо еси ложъ тогдауж прѣрвати спасихоспади1     молвити "молви деяние, барин: " аминь1     получити знако спасихоспади1     ѣжѣли провѣрятичегоглаголют молчаливо еси ложъ тогдауж прѣрвати спасихоспади1     ѣжѣли знако еси 'q' тогдауж прѣрвати аминь1     молвити "молви второй цифирь, барин: " аминь1     получити второйсундук аминь1          ѣжѣли провѣрятичегоглаголют молчаливо еси ложъ тогдауж прѣрвати спасихоспади1     избирати знако     тогдауж  кагбе       выборъ '+' сталобыти         отвѣт буде первыйсундук да второйсундук аминь1         прѣрвати спасихоспади1       выборъ '-' сталобыти         отвѣт буде первыйсундук бѣзо второйсундук аминь1         прѣрвати спасихоспади1
      выборъ '*' сталобыти         отвѣт буде первыйсундук повторити_столько_сколько второйсундук аминь1         прѣрвати спасихоспади1       выборъ '/' сталобыти         отвѣт буде первыйсундук убрати_столько_сколько второйсундук аминь1         прѣрвати спасихоспади1     ага     молвити "Отвѣт есьм: " аминь1     молвити отвѣт да_промолчати спасихоспади1   ага   пока (истино) аминь1   возвѣрнути нуль спасихоспади1 ага


Взято тут: http://habrahabr.ru/blogs/crazydev/41561/
Tags: xoxma
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments